سریال The Wire

آشنایی با بهترین و پر رتبه ترین سریالهای دنیا

دلایلی که نشان میدهد سریال The Wireبهترین سریال است

۱,۲۱۱ بازديد

شنود Wire مصداق بارزی از سریالی است که می‌تواند کوچک شروع کند و کم کم به گستره‌ی وسیعی از مسائل بپردازد، اما در عین حال هسته و شفافیت چشم‌انداز خود را از دست ندهد. شنود Wire — که در طول پخش خود تقریبا در تمام سطوح عالی عمل کرده است — را می‌توان بهترین سریال تمام تاریخ دانست. در این مطلب به ۱۴ دلیل آن می‌پردازیم:


۱۴. جهانی و بدون زمان است

سریال وایر فصل 1

داستان شنود Wire حول محوریت یک شهر اتفاق می‌افتد: بالتیمور. و دوره‌ی زمانی آن ابتدای قرن بیست و یکم است. با این حال، بسیار فراتر از این چارچوب مکانی و زمانی روایت می‌شود. تحلیل و بررسی این سریال از رفتار انسان‌ها و ساختار قدرت و تقلای آن‌ها تقریبا با هر دوره‌ی زمانی در تاریخ بشریت هم‌خوانی دارد.